Representantskapsmöte

Verksamhetsplan 2020 samt Budget för 2020 ska godkännas.  Oskarshamns Folkets park kl 09.30.Valda ombud får kallelse.